ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
2,547,245
3,382,877
48,161
74,430
76,663
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
2,547,245
3,382,877
48,161
74,430
76,663
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް